THẦY CÚNG HẢI PHÒNG

Thầy Pháp : Nguyễn Thành Lương

Mobile : 0913.27.26.29

CÁC BÀI KHẤN NÔM

VĂN KHẤN GIAO THỪA - TRONG NHÀ

Nam mô a di đà phật 

Nam mô a di đà phật 

Nam mô a di đà phật 

 

 Nay là phút giao thừa năm BÍNH THÂN

 Tín chủ (chúng) con là:…………

 Vợ : …………..

 Con: ………….

 Cháu : …………

 Ngụ tại số nhà ……ngõ …..đường ……phường …..quận ….Thành Phố Hải Phòng.

     Phút giao thừa vừa tới, nay theo vận trời, tống cựu nghinh tân, giờ tý đầu xuân, đón mừng nguyên đán, tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, tiến cúng Tổ Tiên, đốt nén hương thơm, chúng con nhất tâm bái thỉnh.

  Con xin kính mời : 

 

- Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần. 

- Bản gia thổ công đông trù tư mệnh táo phủ thần quân.

 

- Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị đại vương.

 

- Bản Xứ Thổ Địa Trần Huệ Đại Vương Phúc Đức Chính Thần. 

- Gia môn thổ phủ thổ chủ Tài Thần .

- Ngũ phương long mạch cập bản gia bản xứ chư vị tôn thần. 

 

- Chư vị  gia tiên tiền tổ Nội Ngoại chư vị chân linh.

-Chư vị  gia tiên tiền tổ chân linh : 

Họ ..... Tộc đường thượng lịch đại tổ tiên đẳng đẳng chư vị chân linh.

Họ ..... Tộc đường thượng lịch đại tổ cô mãnh tướng đẳng chư vị chân linh.

Cao cao tổ khảo, cao cao tổ tỉ, cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỉ, thúc bá huynh đệ, cô di tỷ muội, á thân liệt thích, nội ngoại tông thân, thượng tự cao cao chi tổ, hạ chí huyền viễn chi tôn, cập chư vị cô bé đỏ, cậu bé đỏ chân linh vị tiền.

Cúi xin chư vị giáng lâm về đây chứng lễ thụ hưởng lễ vật , chứng tấm lòng thành cho gia chủ con.

Cúi xin chư vị phù hộ cho gia chủ con sang một năm mới

Minh Niên Khang Thái 

An Khang Thịnh Vượng

Vạn Sự Như Ý  

Thương Mại Hanh Thông 

Lộc Tài Vượng Tiến 

Đắc Kiến Quý Nhân 

Gia Nội Khang Ninh 

Tử Tôn Hưng Vượng 

Xuân Đa Hỷ Phúc 

Hạ Bảo Bình An 

Thu Tống Chư Tai 

Đông Nghinh Bách Phúc

   Giãi tấm lòng thành cúi xin chư vị chứng giám.

Thầy Pháp

Nguyễn Thành Lương

0913.27.26.29

                                                           http://thaycunghaiphong.vn

 

VĂN KHẤN GIAO THỪA - NGOÀI TRỜI

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

- Con kính lạy Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật

- Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy cựu niên thiên quan :

Sở Tống vương hành khiển, Lâm  tào phán quan, Ngũ Đạo hành binh chi thần trị hạ.

- Con kính lạy Đương Niên Thiên Quan :

TỀ VƯƠNG HÀNH KHIỂN, CHU TÀO PHÁN QUAN, NGŨ MIẾU HÀNH BINH CHI THẦN

Cai quản năm BÍNH THÂN 

Con cũng xin kính lạy ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long Mạch, Táo quân, chư vị Tôn thần.

Nay là phút giao thừa năm BÍNH THÂN 

Tín chủ (chúng) con là:…………

Vợ : …………..

Con: ………….

Cháu : …………

Ngụ tại số nhà ……ngõ …..đường ……phường …..quận ….Thành Phố Hải Phòng.

Thời khắc giao thừa chuyển năm, năm cũ qua đi, năm mới đã đến.

Ngài Thái Tuê Tôn thần trên vâng lệnh thượng đế giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh, trừ tai tống ách .Quan cũ về chầu lưu phúc, lưu ân. Quan mới xuống thay, có đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc nhân ngày đầu xuân, tín chủ chúng con thành tâm, sắm sửa hương hoa kim ngân tài mã dâng lên tôn thần, đốt nén hương thơm, thành tâm bái thỉnh.

Chúng con kính mời: ngài cưu niên hành khiển , cùng Ngài tân niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần; ngài bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương, ngài bản xứ thần linh thổ địa, phúc đức chính thần, các ngài ngũ phương, ngũ thổ, long mạch tài thần, các bản gia táo quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin các vị giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho gia chúng con sang một năm mới  luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hoà thuận, làm ăn phát đạt, mọi sự hanh thông, gặp được quý nhân, sở cầu như ý, sở nguyện tất thành, gia nội khang ninh, tử tôn hưng thịnh

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin chứng giám, Phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Thầy Pháp

Nguyễn Thành Lương

0913.27.26.29

http://thaycunghaiphong.vn

 

Văn Gia Tiên (ngày mồng 1 và ngày rằm)

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

- Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

-Con kính lạy Bản cảnh Thành Hoàng đại vương

-Con kính lạy Bản xứ Thổ Địa

-Con kính lạy Bản gia Thổ Công Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân nhất thiết Tôn Thần


Tín chủ con là…………………………………………………………

Vợ : ……………………………………….

Con : ……………………………………….

…………………………………………………

Ngụ tại số nhà : …………………………………………………………………...

Nhân hôm nay là ngày…….tháng…….năm……………………………….

Tín chủ con cảm nghĩ thâm ân Thiên Địa, chư vị tôn thần, nhớ phúc đức cù lao của Tiên Tổ, chí niệm không quên, do vậy ngày hôm nay chúng con thành tâm sắm sửa lễ vật hương hoa đăng trà quả thực kính dâng

Chúng con kính mời :

Bản gia Thổ Công, Táo Phủ Thần Quân, Ngũ Tự Gia Thần phục duy thượng hưởng chứng giám.

Con xin kính Thỉnh :

…..tộc  ( ví dự như Nguyễn tộc ) đường thượng lịch đại tổ tiên đẳng đẳng chư vị chân linh vị tiền

….tộc đường thượng lịch đại tổ cô mãnh tướng đẳng đẳng chư vị chân linh vị tiền

Con xin kính thỉnh chư vị chân linh : ( Đọc mời các danh sách tên chân linh gia tiên mà nhà mình có )

……………

…………..

……………

Phổ cập …….tộc cao cao tổ khảo, cao cao tổ tỉ, cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỉ, thúc bá huynh đệ cô di tỉ muội, á thân liệt thích, nhất thiết viễn cận đẳng chư vị chân linh, thượng tự cao cao chi tổ, hạ chí huyền viễn chi tôn, cập chư vị cô bé đỏ, cậu bé đỏ đẳng đẳng chư vị chân linh vị tiền

Cúi xin chư vị chân linh lai giáng gia đường, hiển ứng tại linh sàng, chứng minh công đức, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì, gia nội bình an, tử tôn hưng thịnh, trẻ già khang ninh, lộc tài tăng tiến, vạn sự thuận hành, thương mại hanh thông, xuân đa hỷ khánh, hạ bảo bình an, thu tống chư tai, đông nghinh bách phúc, như ý sở cầu, tất giai quả toại.

Gia chủ chúng con ngày hôm nay thành tâm xin cẩn cáo.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

 

Văn khấn Thần Tài Thổ Địa (ngày mồng 1 và ngày rằm)

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Gia Môn Thổ Phủ Thổ Chủ Tài Thần

- Con kính lạy Ngũ Phương Ngũ Thổ Long Thần

-Con kính lạy Tiền Hậu Địa Chủ chư vị linh thần

-Con kính lạy Bản xứ Thổ Địa Phúc Đức Chính Thần

- Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là…………………………………………………………

Vợ : ……………………………………….

Con : ……………………………………….

…………………………………………………

Ngụ tại số nhà : …………………………………………………………………...

Hôm nay là ngày…….tháng…….năm……………………………….

Tín chủ con thành tâm sửa soạn hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bầy ra trước án kính mời ngài Thần Tài, Thổ Địa chư vị linh thần chứng giám.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, thịnh vượng, âm phù dương trợ, đắc ngộ quý nhân, thương mại hanh thông, lộc tài vượng tiến, khách xa dẫn đến, khách gần dẫn lại, để tín chủ con có tài, có lộc, có ngân có xuyến, trên lo việc âm công phúc đức, dưới gánh việc gia trung, gia đạo hưng long, tử tôn hưng thịnh, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì chứng giám.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

 

Văn khấn Thổ Công Chúa Đất và các vị thần (mồng 1 và ngày Rằm)

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vi Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Đông Thần quân

- Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch

- Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

- Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần

- Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là:............................................

Vợ : …………………………..

Con: ……………………………

Cháu : ………………………….
Ngụ tại:....................................................................
Hôm nay là ngày...... tháng...... năm...., tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời:

ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần,

ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương,

ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân,

ngài Bản gia Thổ địa. Long Mạch Tôn thần,

các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần,

các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật

Nam mô a di Đà Phật!

ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần,

ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương,

ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân,

ngài Bản gia Thổ địa. Long Mạch Tôn thần,

các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần,

các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật

Nam mô a di Đà Phật!

 

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay140
mod_vvisit_counterHôm qua735
mod_vvisit_counterTuần này140
mod_vvisit_counterTuần trước1077
mod_vvisit_counterTháng này2000
mod_vvisit_counterTháng trước11897
mod_vvisit_counterTất cả187697

Số người đang Online: 2
Địa chỉ IP: 54.161.208.7
,
Hôm nay: Dec 04, 2016